Op 19 januari 2023 klonken we op het nieuwe jaar, samen met onze partners. Medewerkers van onze verschillende instellingen kwamen samen in het nieuwe gebouw Viaduct van de AP Hogeschool campus Noord. Jan van den Nieuwenhuijzen, voorzitter van de AUHA wenste alle deelnemers een gelukkig en voorspoedig jaar en wees erop dat het hoger onderwijs ondanks de huidige wereldcrisis, een belangrijke taak heeft in de emancipatie van jongeren en het versterken van hun innovatiekracht. Aan de medewerkers van de verschillende AUHA-instellingen vroegen we ook wat ze elkaar wensen voor het komende jaar. Ziehier het overzicht: 

Een jaar waarin de muziek van Wim Henderickx van overal tot klinken wordt gebracht. Mooie levens- en onderwijskansen voor zoveel mogelijk kinderen. Ik wens iedereen en hun geliefden een gezond, gelukkig en fortuinlijk 2023! Een goede gezondheid en veel leerplezier! Ik wens iedereen en overal een vredig, oorlogsvrij 2023. Laten we iedereen goesting geven om een leven lang te leren. Net werken samen werken zinvol werken graag werken pauze net werken samen werken zinvol werken graag werken pauze… Give peace a chance. Antwerps Hoger Onderwijs: Samen de toekomst omarmen. Meer ‘welzijn’ en ‘engagement’ voor 2023“All we are saying, is give peace a chance.” Dromen_hoop_vol_warme_wensen_harten_vullen: Een gelukkig, vreugdevol 2023! Give peace a chance. Antwerps Hoger Onderwijs: Samen de toekomst omarmen. Let’s act now to sparkle tomorrow! Zie de grootsheid in kleine dingen en pluk daar het geluk van. Ik wens je niets wat je in de winkel kan kopen. Maar alles wat je stilletjes mag hopen. Veel gezondheid en geluk gewenst! Aan allen een warm en inspirerend nieuw jaar gewenst! Droom je dromen, zing je lied, dans vol vreugde. Ik wens je een inspirerend, gezond en hartverwarmend nieuw jaar, met nieuwe kansen, elke dag opnieuw! Warme wensen voor een gezond, vredevol en gelukkig 2023. Vrede in Oekraïne!  Van harte een gezond & plezant 2023! Op een jaar met nieuwe ideeën, interessante ontmoetingen en het waarmaken van minstens 1 droom. Droom groots en geniet van de kleine dingen in 2023! We moeten de stap durven zetten. We moeten nieuwe woorden uitvinden en ze leren uitspreken. Niet langer nemen. Iets geven. Weggeven. Doorgeven. Op een fijne en vlotte samenwerking, daar waar we samen het verschil kunnen maken.

Dankzij de inzet van al onze partners, hebben we vertrouwen in de toekomst! We hopen dat jullie dat ook hebben. We wensen jullie van harte een heel mooi en warm 2023!