PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

[expertisecentrum]

contact: Dietlinde Willockx

[onderzoekslijnen]

> Beleving: o.a. jobbeleving van zorgmedewerkers, vrijetijdsbeleving van kinderen in diverse contexten, beleving van zorg door kinderen, beleving van ouderbetrokkenheidsacties door gezinnen.
> Innoveren en veranderen in de kinderopvang en de sector vrije tijd voor kinderen
> Handelingsrepertoires ontwikkelen, o.a. over duurzame kinderopvang, occasionele en flexibele kinderopvang, vrije tijd van kinderen in opvangcentra, middagpauzes op scholen, ouderbetrokkenheid, samenwerkingsverbanden in zorgwerk

[projectvoorbeeld]

EFRO-project ‘VRAC’ (Interreg Twee Zeeën)
Naar een geïntegreerde werking van school, vrije tijd en welzijn voor kinderen en gezinnen

[voorbeeld dienstverlening]

Visietraject ‘buitenschoolse opvang’ voor de gemeente Wommelgem