PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

[expertisecentrum]

Contact: Kristel Driessens

[onderzoekslijnen]

> Armoede en ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn
> Sociaal werk in een justitiële context
> Vermaatschappelijking van de zorg: duo-methodiek in het vrijwilligerswerk & netwerkversterkend werken
> Culturele diversiteit in de zorg en het sociaal werk
> Evaluatie-onderzoek van innovatieve projecten/empowermentmeting

[projectvoorbeeld]

PWO-project ‘Duomethodiek in Vlaanderen’

[voorbeeld dienstverlening]

Impactmeting vrijwilligerswerk ‘ArmenTeKort’ vzw

meer …