Over AUHA

Wie zijn wij?

 

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) is het netwerk van vier kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen in Antwerpen: Universiteit AntwerpenAP Hogeschool Antwerpen, Antwerp Maritime Academy (HZS) en Karel de Grote Hogeschool. Zo ontwikkelen en bundelen ze hun expertise en krachten tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum. De partnerinstellingen tellen samen meer dan 47.000 studenten.

De vzw Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) werd opgericht op 1 september 2003 in uitvoering van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003. De associaties zijn samenwerkingsverbanden tussen één universiteit en minstens één hogeschool. Bij de oprichting bestond de belangrijkste opdracht uit de integratie van de academische bacheloropleidingen in de universiteit. Dit proces werd op 1 oktober 2013 met succes afgerond. De academische opleidingen die niet integreerden (kunsten en nautische wetenschappen) hebben duurzame samenwerkingsverbanden uitgebouwd met de Universiteit Antwerpen, vooral op het vlak van onderzoek.

Sinds de integratie blijft de associatie haar andere opdrachten vervullen. In de uitbouw van een functionele en duurzame hogeronderwijsruimte worden effectieve overgangsmogelijkheden tussen professionele en academische opleidingen vooropgezet. Het onderwijsaanbod is door de centrale situering in het WAK-gebied (Waasland, Antwerpen, Kempen) sterk gerationaliseerd. Op het vlak van onderzoek is er een intensieve samenwerking. Vooral op het vlak van innovatie is de wisselwerking tussen het academisch onderzoek en het projectmatig wetenschappelijk onderzoek een geslaagde methode. Ook op logistiek vlak blijft de gezamenlijke aanpak vruchten afwerpen.

Er wordt volop ingezet op een bredere deelname aan het hoger onderwijs en er worden systemen op poten gezet die tot een verhoging van de instroom van kansengroepen leiden en tot een betere door- en uitstroom. Het stimuleren en faciliteren van ondernemingszin, ondernemerschap, multidisciplinariteit zijn de actuele werkthema’s van de associatie.

Studentenaantallen 2022-2023

 

Onderstaande tabel toont het aantal inschrijvingen per instelling van de associatie Antwerpen in het academiejaar 2022-2023 en zijn gebaseerd op de publicatie Hoger onderwijs in cijfers.

De cijfers in deze publicatie zijn een momentopname op 31 oktober 2022 en zijn zeker geen definitieve cijfers. De manier waarop het inschrijvingsproces binnen een instelling verloopt, kan een effect hebben op het beeld dat in deze tabel geboden wordt.