SAMENWERKINGEN

TAKEOFFANTWERP

Het hoger onderwijs van vandaag moet studenten voorbereiden op een complexe, mondiale en snel evoluerende samenleving. Het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap is daarin een belangrijke component. 

TAKEOFFANTWERP is een project dat gericht is op het ondersteunen van student-ondernemers. Het ging van start  in 2014 dankzij het bundelen van de krachten tussen de AUHA en de stad Antwerpen. Ondertussen kreeg het ook de steun van EFRO en VLAIO en sloten zich meerdere partners aan: de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, 
AP Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen, Antwerp Maritime Academy (HZS), SINC en VOKA. Samen willen ze het hoger onderwijs ondernemender te maken. Dankzij de samenwerking met BAAS focust TAKEOFFANTWERP op alle ondernemende jongeren in Antwerpen.  

Steun van VLAIO

Vanaf 1 december 2020 maakt TAKEOFFANTWERP deel uit van het ecosysteem voor jong ondernemen in Vlaanderen. VLAIO ondersteunt dit ecosysteem om ondernemerszin en ondernemerschap bij jongeren, en meer specifiek bij studenten, te stimuleren. Studenten kunnen in Antwerpen steeds beroep doen op extra ondersteuning om hun ondernemersdroom verder uit te werken. Via een uitgebreid activiteitenaanbod ontwikkelen studenten hun ondernemersvaardigheden en worden connecties gelegd met het brede ecosysteem.  

VLAIO ondersteunt dit ecosysteem om ondernemerszin en ondernemerschap bij jongeren, en meer specifiek bij studenten, te stimuleren. Ontdek de projecten in andere studentensteden op www.vlaio.be/jongondernemen – #jongondernemen

Lees meer op takeoffantwerp.be

  

Positionering

TAKEOFFANTWERP positioneert zich in de quadrupel helix tussen de hoger onderwijsinstellingen, de lokale overheid, het bedrijfsleven (profit & social profit) en de samenleving (studenten, middenveldorganisaties, bevolkingsgroepen…). Daarmee sluit de werking aan op het ondernemend ecosysteem dat zich de laatste jaren in Antwerpen ontvouwt.

Doelgroepen en stakeholders

De werking van TAKEOFFANTWERP richt zich in de eerste plaats op studenten. Studenten over alle instellingen heen vormen de primaire doelgroep. Om hen beter te ondersteunen, betrekt TAKEOFFANTWERP ook het personeel uit het hoger onderwijs, de lokale overheid en het brede ondernemerslandschap. Daarnaast richt het project zich op alle ondernemende jongeren in Antwerpen en besteedt het ook steeds meer aandacht aan alumni.

Bouwstenen

De werking en ambitie van TAKEOFFANTWERP zijn gebaseerd op drie pijlers (inspireren, informeren en activeren) die ook overeen komen met de domeinen van de Entrepreneurship Competence Framework van de Europese Commissie. Dat kader brengt 15 ondernemerscompetenties onder in drie domeinen: ideas & opportunities, resources en into action. Voor TAKEOFFANTWERP hebben we dit toegepast op de context van het hoger onderwijs.

USP’s

Het unieke karakter van TAKEOFFANTWERP schuilt in de combinatie van volgende USP’s:

1- Overkoepelend en uniek ingebed in maatschappelijke uitdagingen van een grootstad
Door de krachten te bundelen, versterkt TAKEOFFANTWERP de eigen werking van elke partner en is er een duidelijk schaalvoordeel. Het ‘instellingen overstijgend’ karakter en de verbinding met de stad, Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en SINC garanderen inbedding in de grootstedelijke context. Dit vormt ook een uitstekende basis voor subsidiedossiers waarin gelijkaardige samenwerkingsverbanden worden vooropgesteld.

2- De interdisciplinaire benadering
Door het associatieniveau is TAKEOFFANTWERP een uitgelezen platform om interdisciplinariteit te stimuleren en organiseren. Concreet werd al een methodiek ontwikkeld om interdisciplinaire groepen oplossingen te laten zoeken voor concrete uitdagingen in bv. healthcare, mobiliteit… Daarnaast neemt TAKEOFFANTWERP de rol op van matchmaker tussen onderwijzend personeel onderling en studenten uit verschillende opleidingen.

3- Studentenbetrokkenheid
Via SINC – en bij uitbreiding de studentenverenigingen, studentenraden en studentenvertegenwoordigers – sturen studenten, need-driven, de werking van TAKEOFFANTWERP mee aan. Dit garandeert authenticiteit en voeling met de primaire doelgroep.

Bestendigd engagement

 TAKEOFFANTWERP is een project dat de startfase inmiddels ontgroeid is en mee evolueert met een duidelijke maatschappelijke tendens. Ondernemingszin en ondernemerschap zijn opgenomen in de missieverklaringen van de hoger onderwijsinstellingen, de stad en SINC. Het project versterkt de partners hierin en is ook stevig verankerd in de omgeving. Daarnaast is het ook Vlaams en Europees ingebed wat reeds extra financiering opleverde en banden met partners in het buitenland.

Naast de structurele financiering van de AUHA en de stad Antwerpen zorgen externe partnerships voor inkomsten op evenementiële basis.

Steun van EFRO

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE liep tot eind 2020. Het streefde naar een beter klimaat voor ondernemende jongeren in Antwerpen. Vanaf de exploratie van ondernemingszin, het ontwikkelen van ondernemerschap tot het uitbouwen van startups zal TOA_A herkenbaar en ondersteunend zijn voor jongeren, studenten en intermediairen. Hiervoor werkt de Alliance aan een duurzame samenwerking in een netwerk van actoren die ondernemende jongeren samenbrengt, opvolgt en de weg wijst naar de juiste kennis op het juiste moment.