INDUSTRIE EN OMGEVING

INDUSTRIE EN OMGEVING

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] LEERT! Learning and Education [onderzoekslijnen] – Energietransitie- Lokale energiegemeenschappen [projectvoorbeeld] Smart Contract Local Energy Community In hoeverre kunnen...
LEERT! LEARNING AND EDUCATION

LEERT! LEARNING AND EDUCATION

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] LEERT! Learning and Education [onderzoekslijnen] – ToTAAL Onderwijs- Sociaal rechtvaardig Onderwijs- Samen geleerd, sterk gedaan- Innoveren in leren [projectvoorbeeld]...
IMMERSIVE LAB

IMMERSIVE LAB

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] Immersive Lab [onderzoekslijnen] – Laagdrempelige productionele workflows- Immersieve ervaringen: de evolutie van storytelling naar storyliving- Immersive user research...
STADSKRACHT

STADSKRACHT

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] Stadskracht [onderzoekslijnen] – De gezonde en inclusieve stad- Recht op wonen in een kwalitatieve leefomgeving- Kunst voor democratie en sociale inclusie [projectvoorbeeld]...
MENS EN MAATSCHAPPIJ

MENS EN MAATSCHAPPIJ

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] Mens en maatschappij [onderzoekslijnen] – Sociale uitsluiting- Handicap als participatieprobleem- Jeugdhulp, jeugdwerk, kinderrechten en inclusief onderwijs...
MEDIA, DESIGN EN IT

MEDIA, DESIGN EN IT

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] Media, Design en IT [onderzoekslijnen] – Video en motion graphics in een professionele context- Game user experience design- AI-toepassingen en datagedreven personalisatie-...
GEZONDHEID EN WETENSCHAP

GEZONDHEID EN WETENSCHAP

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] Gezondheid en wetenschap [onderzoekslijnen] – Zorgtechnologie en E-health- Gezondheidsbevordering en preventie- Mentale gezondheid [projectvoorbeeld] What’s UP Mama...
BRON – BUSINESS EN RECHT ONDERZOEK

BRON – BUSINESS EN RECHT ONDERZOEK

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN [expertisecentrum] BRON – Business en Recht Onderzoek [onderzoekslijnen] – Digitale transformatie- Duurzaam ondernemen- Smart Supply Chain management [projectvoorbeeld] Projectvoorbeeld:...
ZORGSTROOM

ZORGSTROOM

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Hoofd Expertisecentrum: Arno Maetens [onderzoekslijnen] > Een sterke levensstart> Eerstelijnsvoedingszorg> InTeam> Persoonsgericht ouderenzorg [projectvoorbeeld] Kom...
PUBLIEKE IMPACT

PUBLIEKE IMPACT

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Christine Merckx [onderzoekslijnen] > Maatschappelijke en economische impact van evenementen> Bezoekerstellingen> Bezoekersprofielen>...
KRACHTGERICHT SOCIAAL WERK

KRACHTGERICHT SOCIAAL WERK

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Kristel Driessens [onderzoekslijnen] > Armoede en ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn> Sociaal werk in een justitiële context> Vermaatschappelijking van...
GROEIKRACHT IN ONDERWIJS

GROEIKRACHT IN ONDERWIJS

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] Contact: Jelle Boeve-de Pauw [onderzoekslijnen] > Grootstedelijke uitdagingen voor het onderwijs (micro, meso, macro)> Sleutelcompetenties van leerkrachten in complexe...
DUURZAME CHEMIE

DUURZAME CHEMIE

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Jeroen Geuens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] > synthese van duurzame chemicaliën> valorisatie van nevenstromen (afvalstromen een tweede leven...
DUURZAME MOBILITEIT

DUURZAME MOBILITEIT

PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  |  KAREL DE GROTE HOGESCHOOL [expertisecentrum] o.l..v. Kris Martens  |  Wetenschappen en technologie [onderzoekslijnen] >duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren, aandrijfsystemen en daarbij horende...