Samenwerkingen

STUVANT missieverklaring

STUVANT is, voor de hoger onderwijsinstellingen van de associatie, het platform waar het gemeenschappelijk beleid m.b.t. de studentenvoorzieningen wordt ontwikkeld en uitgevoerd.

STUVANT realiseert dit beleid met warmte en zorg voor de Antwerpse student. Solidariteit en vertrouwen zijn daarbij de leidraad. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de kenmerken.

STUVANT houdt via de studentenvoorzieningen van de hoger onderwijsinstellingen de vinger aan de pols bij de student, is alert voor (nieuwe) noden betreffende de decretale werkvelden voor studentenvoorzieningen en construeert daarvoor efficiënte oplossingen. Vormen om dit beleid te concretiseren zijn: opbouw en deling van expertise, actieve ontwikkeling van producten, samenwerking en gemeenschappelijk beheer.

STUVANT bouwt in samenwerking met de lokale actoren aan de duurzame verankering in en met de stedelijke context.

Door STUVANT versterken de studentenvoorzieningen zich en bouwen ze mee aan Antwerpen als fiere studentenstad.

STUVANT is een forum voor uitwisseling en toetsing van ideeën en het is een vrijplaats voor open opinievorming m.b.t. het Vlaamse beleid rond studentenvoorzieningen.