Meet & Greet Onderzoeksnamiddag op 22 maart 2023

Pieter Cools, co-promotor van het project dat vorig jaar de toekenning kreeg, aan het woord

Pieter Cools is socioloog en docent aan de opleiding Sociaal Werk aan de AP Hogeschool en UAntwerpen. Hij doet onder andere onderzoek naar impactevaluatie in het sociaal werk, publieke participatie in stadsvernieuwing, de politieke rol van armoedeverenigingen en diversiteit in het jeugdwerk. Maar het project waarbij hij samen met co-promotor Thomas Verheyen vorig jaar de steun kreeg van het zaaifonds, spitst zich toe op nog een andere doelgroep: ouderen. “De steden van de toekomst moeten aangepast worden aan onze ouder wordende bevolking. We willen manieren vinden om steden ouderenvriendelijk te maken, door onze infrastructuren en diensten meer aan te passen aan 65+’ers die zelfstandig willen wonen.”

In het project focussen Cools en zijn collega’s voornamelijk op toegankelijke mobiliteit. “Op dit moment wordt veel gesproken over zogenaamde 15 minute cities, steden waarbij je op eender welk punt kan vertrekken en op vijftien minuten op je bestemming bent. Maar vijftien minuten voor jou en mij zijn anders dan voor een oudere die in of rond de stad wil geraken. Daarom moeten we specifiek focussen op toegankelijke mobiliteit.” Dat kan door bijvoorbeeld het openbaar vervoer aan te pakken. Maar ook slimme mobiliteitsoplossingen, die nu vaak minder gebruikt worden door ouderen, kunnen zo ingezet worden dat ze ouderenvriendelijk zijn. Zo gaan overheden en bedrijfseigenaars ouderen ook als potentiële klantengroep zien. Momenteel doet het team van Cools een bevraging in Hoboken om de noden van 65+’ers in kaart te brengen.

Om het doel van het project te bereiken, is er een samenwerking tussen verschillende disciplines nodig: verpleegkunde, sociaal werk, transporteconomie, rechten … Dat interdisciplinaire aspect past perfect bij de Onderzoeksnamiddag van de AUHA en het vorig jaar opgerichte zaaifonds. Op de vorige Onderzoeksnamiddag vond het team elkaar via de posterbeurs. Ze hadden gezamenlijke realistische verwachtingen, dienden een aanvraag voor het zaaifonds in en haalden het binnen. “We zijn erg blij met die extra middelen. We kunnen ze inzetten om meer hulp te krijgen voor ons project. De ondersteuning die we nu bij het schrijfproces krijgen appreciëren we heel erg!”

 Waarom moeten onderzoekers zich inschrijven voor de Onderzoeksnamiddag?

1. “Om nieuwe samenwerkingen te kunnen aangaan met associatiepartners. We hebben vaak al goede samenwerkingen, maar werken regelmatig samen met dezelfde mensen. De Onderzoeksnamiddag brengt je in contact met mensen die je misschien nog niet kent. Je wordt extra gemotiveerd om elkaar te vinden. En iedereen aanwezig staat open voor samenwerking!”
2. “Het netwerkevenement had (voor ons alleszins) een duidelijk resultaat. Maar er hoeft niet per se iets concreets uit te komen – elkaar leren kennen is sowieso de moeite waard. En als je iemand ontmoet die iets totaal anders doet dan jij, kent die wel weer iemand waar hij of zij je naar kan doorverwijzen.”

Het volledige programma vindt u hier.