ACADEMISCH ONDERZOEK | UANTWERPEN

 

[expertisecentra]

> Onderzoeksexcellentieconsortia (OEC)

De Universiteit Antwerpen heeft 15 Onderzoeksexcellentieconsortia (OEC) die actief zijn in verschillende wetenschappelijke disciplines. Deze OEC zijn internationale uithangborden die consortia van uitmuntende onderzoekers samenbrengen. De OEC zijn gericht op fundamenteel onderzoek.

> Technologie-consortia (IOF)

De Universiteit Antwerpen heeft 8 IOF-consortia die complementaire onderzoeksgroepen samenbrengen die zich richten op strategisch en toegepast onderzoek met een focus op socio-economische valorisatie. Voor een korte beschrijving van de verschillende consortia: klik hier.

> Kernfaciliteiten

Er zijn 7 kernfaciliteiten aan de UAntwerpen die beschikken over uitmuntende wetenschappelijke apparatuur of expertise, waar ook andere onderzoekers gebruik van kunnen maken.

> Centra en instituten

Eén, twee of meer faculteiten kunnen, op eigen initiatief of op vraag van het centrale niveau, (inter)disciplinaire instituten of centra oprichten voor de verankering van wetenschappelijke initiatieven.

> Onderzoeksgroepen

Onderzoeksgroepen zijn de academische eenheden waarbinnen de onderzoekers zich verenigen rond een welbepaald(e) onderzoeksthema(‘s) of -domein(en).
Naar de buitenwacht toe maken zij op gestructureerde wijze het onderzoek zichtbaar dat aan de universiteit wordt beoefend.

> Expertisedatabank: vind een expert

De Universiteit beschikt over een expertisedatabank waar men zelf trefwoorden kan opgeven om de geschikte onderzoeker te vinden.

> Departement Onderzoek & Innovatie (ADOC)

ADOC is een centraal departement binnen de Universiteit onder de leiding van de vicerectoren onderzoek en innovatie. Zij vertegenwoordigen, ondersteunen en bevorderen de onderzoeks- en valorisatieactiviteiten en het beleid van de universiteit. ADOC telt vier diensten: de Grant Office, de Dienst Valorisatie, de Dienst Onderzoeksaangelegenheden en de Antwerp Doctoral School.