Op 1 mei lanceren de Vlaamse hogescholen voor de eerste keer een digitale toelatingsproef graduaatsopleidingen die toekomstige studenten & levenslang lerenden meer kansen tot toegang geeft in het hoger onderwijs.

“Deze proef geeft mensen die hun middelbaar niet afwerkten, de kans op toegang tot het hoger onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Hiermee zetten we de democratisering en professionalisering van ons hoger onderwijs verder.”

Graduaatsopleidingen zijn korte, flexibele en praktijkgerichte hogeronderwijsopleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Sedert september 2019 richten de Vlaamse hogescholen deze opleidingen in naast hun professionele bacheloropleidingen en het hoger kunstonderwijs.

“Wanneer een kandidaat-student, om welke reden dan ook, geen diploma secundair onderwijs heeft behaald, biedt een procedure afwijkende toelating de mogelijkheid om toch op individuele basis toegang te krijgen,” zegt An Peeters, stafmedewerker toelatingsbeleid Associatie KU Leuven. “De proef test geen schoolkennis, maar test of de kandidaat de basisvaardigheden bezit om te kunnen starten in een graduaatsopleiding.” Een unieke kans om de nood aan bijkomende vorming, zowel voor de kandidaat als voor de arbeidsmarkt, waar te kunnen maken.

De vijf Vlaamse associaties sloegen de handen in elkaar en rollen vanaf 1 mei 2020 de allereerste Vlaanderenbrede digitale toelatingsproef uit. Alle Vlaamse hogescholen met graduaatsopleidingen zullen op hun eigen campussen de proeven afnemen, maar de proef zelf is volledig digitaal en uniform. De student kan ongeacht waar hij de test aflegt een bewijs van toelating ontvangen waarmee hij kan starten in een graduaatsopleiding bij alle hogescholen in Vlaanderen. Een eerdere uitrol binnen de hogescholen van de Associatie KU Leuven en AP Hogeschool Antwerpen bewees reeds de kwaliteit van de test en het nut van deze aanpak.

“Dit is een uniek project dat voor velen een springplank kan vormen naar een verdere carrière. Veertigers of vijftigers die nog graag een diploma wensen te behalen in het hoger onderwijs krijgen met deze proef daar de uitgelezen kans toe”, zegt Weyts. “Ik investeer ruim € 80.000 in deze samenwerking en verdere professionalisering van ons hoger onderwijs.”

Specifieke informatie over de procedure.