PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

[expertisecentrum]

Mens en maatschappij

[onderzoekslijnen]

– Sociale uitsluiting
– Handicap als participatieprobleem
– Jeugdhulp, jeugdwerk, kinderrechten en inclusief onderwijs

[projectvoorbeeld]

O2 – Ondersteuning Ondersteunen (https://www.ap.be/project/o2-ondersteuning-ondersteunen)

Evaluatieonderzoek naar de rol van ondersteuners en ondersteuningsnetwerken in het onderwijs in het kader van het M-decreet

[voorbeeld dienstverlening]

Contractonderzoek Recht op vrije tijd: onderzoek naar good practices,  principes en knelpunten bij het faciliteren van voldoende opportuniteit voor kinderen om te spelen en recreatieve activiteiten te ontplooien (https://www.ap.be/project/recht-op-vrije-tijd)

meer …