PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

[expertisecentrum]

LEERT! Learning and Education

[onderzoekslijnen]

– Energietransitie
– Lokale energiegemeenschappen

[projectvoorbeeld]

Smart Contract Local Energy Community

In hoeverre kunnen smart contracts de transactie van energietokens tussen de leden van een in Vlaanderen gesitueerde Local Energy Community foutloos en efficiënt laten verlopen?

[voorbeeld dienstverlening]

Adviesverlening aan bedrijven over hernieuwbare energie en energiedelen

meer info …